Viktor Míka, Krynická 491/1, 181 00 Praha 8
GSM: 732 425 778, E-mail:vemik@seznam.cz

PŮJČOVNA A PRODEJ PLOVACÍCH VEST
A VODÁCKÉHO VYBAVENÍ
 
Plovací vesty - sazebník půjčovného

 1 denza každý další
započatý den
7 dnůza každý další
započatý den
14 dnůza každý další
započatý den

K4 D20,-20,-130,-18,-220,-16,-
K6 L-XL25,-25,-165,-23,-275,-20,-
K8-XXL25,-25,-165,-23,-275,-20,-
C6 L-XL25,-25,-165,-23,-275,-20,-
C8 L-XL30,-30,-195,-28,-330,-25,-
C10 L-XL30,-30,-195,-28,-330,-25,-

! N A  J E D N U  V E S T U  J E  V Y B Í R Á N A  V R A T N Á  Z Á L O H A  5 0 0,- K Č !
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč.
Všechny nabízené typy vest mají certifikát typu č.240/T-001/1998, odpovídají nařízení vlády ČR č.172/1997 Sb. a splňují ČSN EN 393 a ČSN EN 394.
Odpovídají i pravidlům kanoistiky na divokých vodách, schválených ČSK a platných od 1. 1. 1997.

Ilustrační fota vest.
typ C - uzavřenétyp K - vpředu rozepínací